HomeEchoscopie › 20 weken echo

20 weken echo

Lees hier de folder van het RIVM: www.pns.nl/prenatale-screeningen/20-wekenecho

De 20-weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt gekeken of uw kind goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en waar de placenta ligt. De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw baby, maar als het goed in beeld komt wil de echoscopist dit op verzoek wel meedelen.

Het onderzoek

De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de andere echo’s tijdens uw zwangerschap. EVA plant 30 tot 40 minuten in voor het onderzoek. De 20 weken echo kan uitgevoerd worden tussen 18 en 21 weken, maar bij voorkeur tussen 19 en 20 weken. Mocht u rond deze zwangerchapsduur met vakantie gaan houdt u er dan rekening mee dat er naar aanleiding van de 20 weken echo een reden kan zijn voor een verwijzing naar Nijmegen. 
Tijdens de 20-weken echo is 1 volwassen begeleider toegestaan.  

De uitslag
Uw echoscopiste zal u informeren als er bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld.
U krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal u een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). U wordt hiervoor doorverwezen naar de afdeling Prenatale diagnostiek van het Radboudumc in Nijmegen.
In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

De 20-weken echo bij een hoge BMI

Een hoge BMI kan goede beeldvorming bij de echo bemoeilijken. Soms is het nodig om een vaginale echo te maken of is een herhalingsonderzoek nodig. Ook kan het zijn dat de echoscopiste harder moet duwen op uw buik. 

Verwijzing en kosten

De 20-weken echo wordt gemaakt na verwijzing door uw verloskundige of gynaecoloog en wordt vergoed door de zorgverzekeraars.