HomeEchoscopie › 20 weken echo

20 weken echo

Lees hier de folder van het RIVM.

De 20-weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt gekeken of uw kind goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en waar de placenta ligt. De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw baby, maar als het goed in beeld komt wil de echoscopist dit op verzoek wel meedelen.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

 • open ruggetje
 • open schedel
 • waterhoofd
 • hartafwijkingen
 • breuk of gat in het middenrif
 • breuk of gat in de buikwand
 • ontbreken of afwijken van de nieren
 • ontbreken of afwijken van botten
 • afwijkingen aan armen of benen

Het onderzoek
De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de andere echo’s tijdens uw zwangerschap. EVA plant een half uur voor het onderzoek. Mocht uw BMI 35 of hoger zijn dan plannen we 45 minuten. De 20 weken echo kan uitgevoerd worden tussen 18 en 21 weken, maar wordt bij voorkeur gemaakt tussen 19 weken en 20 weken. Mocht u rond deze zwangerchapsduur met vakantie gaan houdt u er dan rekening mee dat er naar aanleiding van de 20 weken echo een reden kan zijn voor een verwijzing naar Nijmegen. 
Graag willen we u vragen niet meer dan 1 volwassen persoon mee te nemen.  

De uitslag
Uw echoscopiste zal u informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld.
U krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal u een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). U wordt hiervoor doorverwezen naar het Radboudumc in Nijmegen.
In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

De 20-weken echo bij een hoge BMI
Een hoge BMI kan goede beeldvorming bij de echo bemoeilijken. Soms is het nodig om een vaginale echo te maken of is een herhalingsonderzoek nodig. De echoscopiste zal soms ook harder moeten duwen op uw buik. Is uw BMI 35 of hoger dan plannen we extra tijd in voor de 20-weken echo.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo

Voordelen:

 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen:

 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
 • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

De 20-weken echo wordt gemaakt na verwijzing door uw verloskundige of gynaecoloog en worden vergoed door de zorgverzekeraars.