HomeOver EVA › Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA heeft veel zorg besteed aan de informatie op de website. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw verloskundige. Daarom is het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA niet juridisch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen op de website. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden een omstandigheid zich voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag, dat op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

De echoscopist heeft een inspanningsverplichting tot het maken van een goede echo. Dit biedt geen garantie op een gezonde baby als er bij de echo geen afwijkingen worden gezien.