HomeEchoscopie › Echoscopie algemeen

Echoscopie algemeen

Echoscopie werkt met het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven. Het is een medisch onderzoek dat in de zwangerschap veel informatie kan opleveren over de baby in de buik. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar of voelbaar voor mensen. Dit heet hoogfrequent of ultrageluid. Echoscopie bestaat al tientallen jaren en er is veel onderzoek naar gedaan. Voor zover bekend kan echoscopie in de zwangerschap geen kwaad als aan de Europese richtlijnen wordt voldaan. Echoscopie bij uw verloskundige en bij EVA voldoet aan deze richtlijnen.

Meestal kan de echo gemaakt worden via de buik. We noemen dit een uitwendige echo. Soms, vroeg in de zwangerschap of als de baarmoeder slecht in beeld te brengen is, kan het nodig zijn de echo via de vagina te maken. We noemen dit een inwendige echo.
Tijdens de echo wordt gel gebruikt om het contact tussen huid en echokop te verbeteren en zo beter beeld te krijgen. Om die reden dient u dan ook voor het onderzoek geen bodylotion of crèmedouche producten te gebruiken! U mag ervan uitgaan dat het maken van een echo geen pijn doet. Soms moet met de echokop enige druk op de buik worden uitgeoefend om beter beeld te kunnen krijgen en dit kan wat ongemak geven. Het ongemak van de inwendige echo is vergelijkbaar met een inwendig onderzoek.

Alle echo’s worden gemaakt door gekwalificeerde echoscopisten. Voor de 13 weken echo en de 20-weken echo worden extra eisen gesteld aan de echoscopisten en de echoapparatuur. Het VCA voldoet aan deze eisen. Om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen is concentratie nodig, waardoor de echoscopiste zich tijdens het onderzoek zal beperken tot het geven van uitleg.

De echoscopiste kan een afwijkend echobeeld zien of hieraan twijfelen. Afhankelijk van de bevinding zal zij u terugverwijzen naar uw verloskundige of gynaecologg voor verder onderzoek en advies. Het kan ook zijn dat de echo niet de gewenste informatie oplevert, bijvoorbeeld omdat de baby verkeerd ligt. In dat geval zal de echoscopiste een herhalingsecho adviseren.
Bij een verdenking op een niet normaal verlopende zwangerschap of bij verdenking op afwijkingen bij de baby zal uw verloskundige u verwijzen voor verder onderzoek. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Behalve een geruststelling kan dit voor de ouders ook veel onrust teweeg brengen.
Niet alles kan gezien worden tijdens echoscopie. Ook als het echobeeld er goed uitziet blijft de kans aanwezig dat de baby geboren wordt met een afwijking. Gelukkig wordt 97% van de baby’s gezond geboren.

Huisregels van EVA:
1.    Bij de echo is maximaal 1 volwassen begeleider toegestaan.
2.    Het is niet geoorloofd gedurende het echo-onderzoek foto’s of video te maken. Aan het eind van het onderzoek kunt u een verzoek hiertoe doen aan de echoscopist.
3.    De echoscopist mag het doen van het onderzoek weigeren of beëindigen indien aan regel 1 of regel 2 niet wordt voldaan.