HomeOver EVA › Echoscopistes en assistentes

Echoscopisten, assistente en coördinator

Echoscopisten

V.l.n.r.: Gerda Westerman (BIG 29020632603), Therese van Hoorn (BIG 99021650303), Petra Kuiper (BIG 79048832503)

 

V.l.n.r.:

Geja Wielens, assistente

Ellen ter Maat, coördinator