HomeOver EVA › Klachtenregeling

Klachtenregeling

HEEFT U EEN KLACHT OVER DE ECHOSCOPISTE?

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij de echoscopiste. Want
zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u
en uw kindje goed te begeleiden. Het is prettig als het contact met de
echoscopiste en andere professionals bij het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft.

1. BESPREEK UW KLACHT MET DE ECHOSCOPISTE OF DE COÖRDINATOR

Zit u met vragen? Of twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel
het ons. We nemen graag de tijd om rustig met u te praten.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente (0543-520820, 8.30 - 13.00 uur), via de mail (coordinator@vca-eva.nl) of via een brief (o.v.v. klachtenmelding). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan uw eigen verloskundige. Zij zal dan zorgen voor terugkoppeling naar EVA.

2. SCHAKEL ONZE KLACHTENFUNCTIONARIS IN

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wilt u hulp bij het
indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris
van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of
hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met
ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het
vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt,
is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.30 uur) via 088 - 0245123. U kunt ook een mail sturen naar
klachtverloskunde@cbkz.nl.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl