Beeldbellen tijdens het onderzoek

Als door omstandigheden uw partner niet mee kan naar het onderzoek kunt u, in overleg met de echoscopist, gedurende een stukje van het echo-onderzoek, gebruik te maken van ‘beeldbellen’ als contactmogelijkheid met uw partner. 

Onder ‘beeldbellen’ vallen bijvoorbeeld FaceTime, Whatsapp, Skype, Zoom, maar nog tal van andere applicaties/softwareprogramma’s.
‘Beeldbellen’ is in de context van privacy, van u en uw echoscopist, geen bewezen veilig instrument en in eerste instantie ook niet bedoeld of getest voor gebruik in de gezondheidszorg. Vaak is onduidelijk of en wat bedrijven met de (medische) informatie
(kan)doen die zij vergaren door uw gebruik van hun applicatie.

Daarom informeren wij u over een paar belangrijke aspecten en vragen uitdrukkelijk uw toestemming voorafgaand aan het inzetten van ‘beeldbellen’.

• ‘Beeldbellen’ is in de context van privacy geen veilig communicatiemiddel, het
gebruik ervan is uw eigen verantwoordelijkheid.
• ‘Beeldbellen’ wordt tijdelijk, gezien de COVID-19-maatregelen, gedoogd en kan
alleen op uw verzoek én met instemming van uw echoscopist.
• Dit formulier dient u voorafgaand aan het echo-onderzoek door te nemen en te
ondertekenen vooraleer ‘beeldbellen’ ingezet kan worden.
• Uw echoscopist maakt hierover een aantekening in uw (medische) echorapport.
• Gedurende het ‘beeldbellen’ mag uw echoscopist niet in beeld komen.
• Het ‘beeldbellen’ mag uw echoscopist niet belemmeren in het goed uitvoeren van
het echo-onderzoek of het verlenen van goede zorg. Ook gaandeweg kan hij/zij u
daarom het beeldbellen laten stopzetten als dat nodig is in het belang van de zorg.
• De echoscopist mag geen medische of andere gevoelige informatie geven
gedurende het ‘beeldbellen’: dus ook geen aanwijzingen, geen advies, geen
medische conclusie of antwoorden op vragen van uw dierbare. Via een gewone
telefoonverbinding kan dit wel, mocht dat nodig zijn.
• Tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft van de echoscopist, mag u geluid- of
beeldopnames waarop deze echoscopist herkenbaar staat, niet openbaar delen.
Deze opnames zijn dus enkel voor privédoeleinden en mag u niet zonder haar/zijn
toestemming delen op social media zoals bijvoorbeeld Facebook.

DAAROM VRAGEN WIJ U, MOCHT U GEBRUIK WILLEN MAKEN VAN BEELDBELLEN TIJDENS HET ONDERZOEK, DE BIJLAGE IN DE MAIL DIE U 1-2 DAGEN VAN TE VOREN KRIJGT VAN ONS TE PRINTEN EN ONDERTEKEND MEE TE NEMEN NAAR EVA.

Bronnen:
Autoriteit persoonsgegevens:
• Videobel-apps (Veilig thuiswerken tijdens corona)
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobelapps;
geraadpleegd op 23/04/2020.
• Keuzehulp privacy videobellen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/keuzehulp_privac
y_videobellen.pdf, geraadpleegd op 23/04/2020.
Artsenfederatie KNMG:
• Beeldbellen tijdens de coronacrisis: https://www.knmg.nl/actualiteitopinie/
nieuws/nieuwsbericht-corona/beeldbellen-tijdens-de-coronacrisis.htm,
geraadpleegd op 23/04/2020.
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV):
• Advies over inzet beeldbellen en videoconsult: https://www.lhv.nl/service/lhv-adviesvoor-
inzet-beeldbellen-en-videoconsult, geraadpleegd op 23/04/2020.
Beroepsverening Echoscopisten Nederland (BEN) voor verloskunde en gynaecologie:
• Advies gebruik beeldbellen door cliënte voor contact met partner tijdens
echoscopisch onderzoek: https://www.echoscopisten.nl/download/4036,
geraadpleegd op 23/04/2020.